ศูนย์กลางและสมดุลย์ รักษาและทำลาย

โดย อ.อนันต์ ทินะพงศ์

อยากเอามาให้ทวนกันอีกครั้ง ตอนนี้อาจารย์ทอนลงเหลือหกข้อ คือ สมดุลย์ ศูนย์กลาง ฟังแรง เชื่อมหยุดเชื่อม ไล่ล่า ทำลาย หากได้แค่หก ข้อก็ดีมากแล้ว

หลักของการฝึก

หนึ่ง ฝึกการรักษาสมดุลย์ จากการรับแรงมากระทำที่มือ ด้วยท้านเสา ฝ่ายกระทำกดแรงลงมาที่ท้านเสาหรือมืออื่นๆของผู้ฝึก ผู้ฝึกต้องถ่ายน้ำ หนักที่กดลงมาให้มารู้สึกที่ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่นถ้าทำที่ข้อมือขวาให้รู้สึกที่ข้อมือ ศอก ไหล่ ซี่โครง เอว เข่า ข้อเท้า ด้านที่โดนกระทำ จากนั้นก็ย้ายแรงกระทำมาที่ ข้อมือ ศอก และส่วนที่กล่าวมายังด้านซ้าย เสร็จแล้วย้ายมากระทำที่ด้านซ้ายทำเช่นเดียวกัน

สอง การตีก็เช่นเดียวกัน ตีมือซ้ายหรือขวาใช้แรงจากจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายด้านซ้ายหรือขวา เมื่อเชื่อมแรงได้เช่นนี้สามารถตีด้วยความแรง เร็วด้วยแรงทีน้อยนิดโดยที่คู่ต่อสู้จับไม่ได้ว่าแรงมาจากที่ใด องศาใด

สาม การทำลายสมดุลย์ของคู่ต่อสู้ ในอดีตเราจะให้ความสนใจต่อการรับและรุกของแต่ละท่า ในปัจจุบันอาจารย์คิดว่าเรามาไกลพอที่จะเข้าใจ ได้แล้วว่าหากเราสามารถทำลายสมดุลย์ของคู่ต่อสู้ได้ คู่ต่อสู้ไม่สามารถกระทำต่อสมดุลย์เรา เราก็สามารถเดินผ่านคู่ต่อสู้ได้เสมือนมีดตัด เนยอ่อนเหลว โดยที่เขาจะอยู่ในสภาพรับตลอดเวลา ไม่มีแม้กระทั่งเวลาคิดจะตอบโต้

สี่ หลักของการใช้ มือมือ มือร่าง ร่างร่าง ร่างมือ ทั้งสองด้านในการรับและการรุก

ห้า การทำให้คุ่ต่อสู้ยืดออก จนไม่สามารถคุมแรงตนเองได้ หรือหดจนไม่มีแนวป้องกันเมื่อชี้เสา

หก การรับหมัดโดยหน้าอก ขณะรับหักเหแรงให้แรงหมัดตกถึงอกน้อยลง และขณะเดียวกันนำแรงชกคู่ต่อสู้กระทำกลับ

เจ็ด เมื่อชกหรือใช้ฝ่ามือตี หลังตีหักเหแรงที่เป้าตั้งให้คู่ต่อสู้อยู่มนองศาที่เราจะตีไดต่อไป

แปด เมื่อทำได้ดังบนแล้ว เมื่อคู่ต่อสู้เอามือมากั้น SMASH ทำลายและตีเข้าศูนย์อย่างเดียว

เก้า ย้ายศูนย์ระหว่างรุกและรับ เปิดแนวรุกด้วยศูนย์ใหม่ หลีกการตีด้วยศูนย์ใหม่

สิบ การเชื่อมและการหยุดเชื่อม Link and De-link ของแรง คงศูนย์ด้วยมือที่แข็งดังสำลีหุ้มเหล็ก หรืออ่อนดังน้ำที่ถูกหินกระทบ

Advertisements
This entry was posted in wingchun and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s