คุณสมบัติของซินอี้ลิ้วเหอ 10 ประการ

เขียนโดย จอร์จ ซู และเควิน แบล็ค 

แปลโดยอ.อนันต์ ทินะพงศ์

หากขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ 10 คุณลักษณะของซินอี้ลิ่วเหอแล้ว ผู้ฝึกซินอี้จะไม่สามารถเข้าถึงพลังที่แท้จริงของซินอี้ได้

ศิลปะป้องกันตัวซินอี้ที่ซับซ้อนนั้นมีคุณสมบัติหลายอย่างที่หลายๆคนมองข้าม ในขณะเดียวกัน การที่ ซินอี้จะเป็นวิทยายุทธ์ที่สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพนั้น คุณลักษณะที่สำคัญเหล่านี้ต้องไม่เป็นเพียงที่รู้จักแต่ต้องเข้าใจด้วย ซินอี้จึงสามารถแสดงอานุภาพที่แท้จริงขึ้นมาได้ ดังนั้นฐานรากที่สำคัญคือสิบคุณลักษณะที่ทำให้ศาสตร์นี้มีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะที่ ๑

หมัดทั้งเจ็ด คือหมัดทั้งเจ็ดบนร่างกายที่ใช้ในการตีคู่ต่อสู้ นั่นก็คือ หัว บ่า เอว มือ ศอก เข่าและ เท้า

คุณลักษณะที่ ๒

หกประสาน หกประสานถูกแบ่งเป็น สามภายนอกและสามภายใน สามภายนอกคือ มือคู่เท้า ศอกคู่เข่า และ บ่าคู่เอว สามภายในคือ หัวใจคู่จิต จิตคู่ชี่ ชี่คู่พลังหรือความแข็งแกร่ง เมื่อสิ่งหนึ่งสัมพันธ์กับอีกสิ่ง หมายถึงทั้งคู่อยู่ในแนวเดียวกันและทำงานร่วมกัน เมื่อมือออกมาโจมตีขาก็ต้องออกมานีด้วย เมื่อคุณตีด้วยเอวคุณย่อมใช้บ่าด้วย บ่าคู่เอวคือคุณตีด้วยบ่าหรือเอวด้านตรงข้าม เมื่อคุณใช้บ่าซ้ายคุณควรใช้เอวขวาด้วย การทำเช่นนี้ทำให้คุณห่อตัวเองและปกป้องจากการถูกตี

คุณลักษณะที่ ๓

หกอวัยวะของสัตว์ คือ ไก่ หรือขาไก่ เอวมังกร อุ้งมือหมี กงเล็บเหยี่ยว คอเสือ และ เสียงหรือเสียงฟ้าผ่า

คุณลักษณะที่ ๔

การเคลื่อนไหวของสัตว์ ในการเคลื่อนไหวทุกชนิดจะมีคุณสมบัติของสัตว์อื่นอยู่ด้วย นั่นก็คือทุกครั้งที่ผู้ฝึกทำการเคลื่อนไหวของสัตว์ จะมีคุณสมบัติของการเคลื่อนไหวของสัตว์อื่นด้วย เช่น เมื่อใช้อุ้งตีนหมีก็จะมี ขาไก่ เอวมังกร กงเล็บเหยี่ยว คอเสือ แขนหมี และ เสียงฟ้าผ่า ซินอี้สามารถผันแปรได้นับไม่ถ้วน สัตว์แต่ละชนิดสามารถผสมกับสัตว์อื่นได้เสมอ ท่าต่างๆจะผสมผสานอย่างเสรีและผู้ฝึกต้องไม่ยึดติดกับรูปแบบ ในการทำให้ซินอี้เป็นเครื่องมือของคุณเองนั้น คุณต้องพัฒนาซินอี้ให้เหมาะกับความเด่นของคุณให้มากที่สุด ซินอี้มีท่าของสัตว์กว่า๘๐ท่า ทุกท่ามีลักษณะของท่าสัตว์ทั้งหก ท่าของสัตว์แต่ละชนิดมีรูปแบบของสัตว์สิบชนิดเจือปนอยู่

คุณลักษณะที่ ๕

ห้าพลัง คือ การก้าว การทุบ ห่อ หด ระเบิด เดินหรือก้าวเหมือนไก่ ทุบเหมือนเสือ ห่อคู่ต่อสู้เหมือนมังกร หดหรือกดดันศัตรูเหมือนลิง ระเบิดออกเหมือนม้าดึงบังเหียนให้ขาด

คุณลักษณะที่ ๖

การฝึกมวยเส้น ๕ วิธี ในท่าสัตว์แต่ละท่ามีท่าที่ เล็ก กลาง ใหญ่ และ ระดับ สูง กลางและต่ำ ผสมผสานกันให้ความหลากหลายที่ไม่สิ้นสุด สัตว์มีการจู่โจมทีสั้นและยาว กระทำในสี่ทิศทางคือไปข้างหน้า ถอยหลัง ซ้ายและขวา แต่ละท่าสามารถนำมาฝึกได้ทุกทิศทาง แม้ว่ามวยเส้นจะฝึกขึ้นหน้าและลงหลัง จริงๆแล้วมันเคลื่อนที่ได้รอบด้าน

คุณลักษณะที่ ๗

การฝึกไปทีละก้าวย่าง มวยชนิดอื่นเน้นการฝึกมวยเส้น ซินอี้เน้นการฝึกท่าสัตว์แต่ละท่า และต่อด้วยการก้าวตามเส้นเดินของสัตว์ จึงกลายเป็นมวยเส้น ผู้ฝึกเรียนท่าเพื่อจะรู้ถึงแก่นในของท่าสัตว์ และเดินตามเส้นเดินของสัตว์ให้รู้ซึ้งถึงการเคลื่อนไหวและลักษณะของมัน เมื่อรำมวยเส้นได้แล้ว จึงฝึกด้วย ๑๓ ก้าวย่าง เช่น ก้าวทุบ ก้าวม้วนกลืน ก้าวงูเลื้อย ก้าวมังกรบิดตัว ก้าวไก่ และ ตามปีกจับจันทร์ ทั้งสิบสามก้าวสามารถใช้เผชิญสถานการณ์ได้นับไม่ถ้วน ไม่ว่าเป็นการรุกอย่างประชิดตัว รุกหมู่ รุกระยะยาวเป็นส่วนหนึ่งที่เน้นในการฝึกขั้นสูง ในซินอี้จะมีคนพูดว่า เมื่อเริ่มฝึกการฝึกควรเป็นแบบแผน หลังจากนั้นต้องผ่อน เพื่อที่ผู้ฝึกจะสามารถอาละวาดได้เต็มที่ ฝึกและต่อสู้ด้วยวิถีตนเอง

คุณลักษณะที่ ๘

การส่งพลัง ซินอี้เน้นการใช้อวัยวะไม่มาตรฐานของร่างกายเป็นอาวุธเพื่อจะใช้ประโยชน์กำลังสูงสุดในขณะเดียวกันทำให้คู่ต่อสู้แปลกใจ อวัยวะเหล่านี่คือ บ่า เอว ศอก หัว สำหรับการต่อสู้ระยะประชิด ไม่ว่าจะใช้หมัดทั้งเจ็ดหมัดใด ทั้งร่างกายทต้องถูกใช้เมื่อโจมตี ในการออกพลังนั้นมีการใช้ตำราพิชัยสงคราม ซินอี้หกประสานถูกคิดค้นโดยนายพล เยี่ยเฟย สำหรับการฝึกกำลังพล ซึ่งจะเห็นจากการโจมตีเป็นเส้นตรง กองทัพนั้นชอบการต่อสู้ในระยะประชิด จึงมีการใช้หมัดทั้งเจ็ดในการต่อสู้ในระยะประชิด ทุกวันนี้คุณจะเห็นหลายศาสตร์เช่นการเคลื่อนไหวหรือท่าร่างคล้ายคาราเต้ที่แยกการใช้หมัดและเท้าเป็นอาวุธการจู่โจมพื้นฐาน ซึ่งวิธีนี้ไม่ใช่วิถีของมวยจีน ซินอี้ใช้ยุทธวิธีของจีนในการต่อสู้ประชิด ทำลายฐานรากเขา รุกเข้าไปในดินแดนเขา และโยนเขาออกไป การต่อสู้ประชิดทำให้เราสามารถใช้หมัดทั้งเจ็ดของซินอี้อย่างมีประสิทธิภาพ ซินอี้ไม่ได้ใช้แค่หมัดหรือเท้าเดียว มันรวมและเชื่อมทั้งร่างกายในการโจมตี ไม่เพียงแต่ผู้ฝึกใช้พลังของชี่อย่างเดียว เขาจะใช้มวลและพื้นที่ของร่างกายทั้งหมดหรือส่วนมากร่วมในการต่อสู้ด้วย เมื่อเสือจู่โจม มันไม่ได้เพียงแค่ใช้อุ้งตีนในการจู่โจมมันบุกและใช้น้ำหนักทั้งร่างในการบุกเข้าหาด้วย

คุณลักษณะที่ ๙

เข้าใจในสาระสำคัญ สัตว์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติสำคัญต่างกัน เราจึงควรเอาใจเราให้เข้าใจพื้นฐานและจิตใจและอารมณ์ของสัตว์แต่ละชนิด เข้าใจอวัยวะของสัตว์แต่ละชนิดที่ถูกใช้ขณะนั้น ต้องเข้าใจว่าทำไมสัตว์และนิสัยใจคออุปนิสัยของมันถูกใช้ในมวยซินอี้นี้

คุณลักษณะที่ ๑๐

สัตว์สิบชนิด กล้าหาญเช่นหมี ดุดันดังเสือ สู้ด้วยใจของไก่ แข็งแรงดังปีกเหยี่ยว จับแน่นดังกรงเล็บอินทรี อ่อนหยุ่น กลืน ฉก ได้เหมือนงู วิ่งและกระทืบเช่นพลังของม้า หดและกระโดดเช่นลิง บิดและห่อหุ้มได้เหมือนมังกร

คุณสมบัติอื่นๆ

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่ต้องศึกษาเพื่อที่จะให้เข้าใจซินอี้อย่างถ่องแท้ สิ่งหนึ่งก็คือความเข้าใจถึงห้าธาตุของซินอี้ คือ หนึ่งต้องแข็งเหมือนเหล็ก สองหนักเช่นพื้นดิน สามเร็วเหมือนไฟลามเสื้อ สี่ นุ่มพลิ้วและอ่อนไหวดังน้ำ ห้าคือฐานแน่นดังรากของต้นไม้ เมื่อคุณทั้งเร็ว แข็ง เกาะติดพื้นหรือฝังรากลงพื้น อ่อนและแข็งในเวลาเดียวกันคุณจึงเข้าใจซินอี้อย่างแท้จริง

แปดคำพูด

แปดคำพูดที่ใช้ในการอธิบายพื้นฐานของซินอี้ คือ อันตรายถึงตาย สั้น เร็ว พุ่งกระโจนใส่ พิษ ดุดัน โหดร้าย กล้าหาญ

เร็วคือการเคลื่อนไหวต้องเร็ว พุ่งกระโจนใส่หมายถึงความคิดของผู้ฝึกซึ่งต้องเร็วกว่าความเคลื่อนไหวของเขา พร้อมที่จะตีด้วยหมัดต่อไปเมื่อหมัดที่ชกอยู่นั้นถึงเป้าหมายและพร้อมที่จะตอบโต้การจู่โจมต่อไป

โหดร้ายคือความเหี้ยมในการโจมตี เมื่อเข้าใจคุณลักษณะของซินอี้เหล่านี้แล้ว คุณจึงเข้าใจถึงเอกลักษณ์ของซินอี้อย่างแท้จริง ยิ่งคุณฝึกนานเข้า ทุกอย่างจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ เมื่อนั้นคุณจึงจะถึงจุดสูงหรือสูงสุดของซินอี้และเข้าใจถึงความรุนแรงที่แท้จริงของซินอี้

Advertisements
This entry was posted in xinyiliuhe and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s